Kitcar i Norge

 

 

kitcars

Bilde kommer fra http://www.westfield-sportscars.co.uk/sport-kits.html

KORT OM FORSKRIFTEN  http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-10-10-1217?q=amatørbygde kjøretøy*

Søknad om godkjenning av byggeprosjekt sendes region veg kontoret FØR prosjektet påbegynnes.

Det er satt en grense på antall bygg i hver kategori som kan registreres pr år

BIL

1 Amatør bygg – 50 stykk pr år

2 Kjøretøy i byggesett kit car 50 stykk pr år

Frist for ferdigstillelse er 5 år

Gebyr kr 6000 betales for å få godkjent prosjektet før oppstart, dekker oppstarts kontroll, løpende kontroller underveis og slutt kontroll samt første 2 års kontroll etter registrering

MC

1 Amatør bygg – 65  pr år

2 Kit bike – 65 stykk pr år

Frist for ferdigstillelse er 3 år

Gebyr kr 5000 betales for å få godkjent prosjektet før oppstart, dekker oppstarts kontroll, løpende kontroller underveis og slutt kontroll samt første 2 års kontroll etter registrering.

Regelverket er laget for amøtørbygde kjøretøy skal kunne brukes på vei og bygge prosessen kontrolleres underveis for å sikre at slutt resultatet blir mulig å få skilter på.

Forskrifter gir en føring om at  prosjektene er et samarbeid med biltilsynet og ikke en kamp mot.

OM DU MÅ GI OPP

Ditt prosjekt kan overdras til ny eier